En aquest enllaç es trova el document amb els horaris provisionals per a les presentacions del congrés. Totes les sessions del congrés es realitzaaran el 14 de juliol en horari de matí i vesprada.