Aprofitant la destresa gràfica que disposem al Campus d'Alcoi, hem publicat en els llibres de resums portades molt originals. Les 3 primeres edicions van ser elaborades per un grup d'alumnes de Disseny del nostre campus i les posteriors per la nostra companya del comitè Amparo Jordà Vilaplana, Bàrbara Micó Vicent i Óscar Trull Domínguez. 

 

 

Llibre congres I 2013

Llibre congres II 2014
Llibre congres III 2015
Llibre congres IV 2016
Llibre congres V 2017
Llibre congres VI 2018
Llibre congres VII 2019
Llibre congres VIII 2021
Llibre congres IX 2022
Llibre congres X 2023