La data límit per a sol·licitar la devolució dels diners serà fins el 23 de juny de 2019, amb un percentatge autoritzat del 80%.